Prašná brána

0722Vladislav Jagellonský ji nechal vybudovat roku 1475, aby nahradila zanedbanou Odranou bránu. Staroměstským se však nelíbilo, že museli sami uhradit stavební náklady. Panovníkovi se pomstili alespoň tesaným nápisem oznamujícím, že brána byla postavena ke cti a oslavě obyvatel města. Touto branou vstupovaly do Starého Města pražského korunovační průvody českých králů a začínala jí Královská cesta končící na Pražském hradě.

vlevo