Vranovská přehrada

1221Vranovská přehrada byla vybudována v roce 1934.

vlevo