Sudety

1215

Slovem Sudety (Sudetenland) se začaly ve 20. a 30. letech 20. století označovat pohraniční oblasti, ve kterých převažovalo německé osídlení. Žilo zde kolem tří milionů občanů německé národnosti. Ti zde tvořili většinu. Území Sudet bylo od 10. století nikdy nezpochybněnou součástí zemí Koruny české. Němečtí nacisté za podpory velké části německého obyvatelstva zneužili Sudety k rozbití demokratického Československa. Po Mnichovské dohodě bylo toto území odstoupeno pod nátlakem velmocí Československem hitlerovskému Německu. Větší část území se stala územně správní jednotkou Třetí říše s centrem v Liberci, kde měl sídlo říšský župní správce, Konrád Henlein. Území na jihozápadě bylo připojeno k Bavorsku a jih byl připojen k bývalému Rakousku (Ostmark).

vlevo