Vladislav II. Jagellonský

0721

 Vladislav II. Jagellonský byl slabý panovník. Pobýval většinou v Uhrách.

vlevo