Hlavní střetnutí vojsk na Bílé hoře

0854

Dvouhodinová bitva byla pro svůj rychlý průběh spíše jen šarvátkou, nicméně rozhodla o osudu celého stavovského povstání. Podstatně výhodnější pozici zaujalo stavovské vojsko – bylo umístěno na návrší a v noci před bitvou zde vykopali hluboké obranné příkopy. Stavovské vojsko bylo odpočaté, dobře živené a mělo v zádech pevné pražské hradby pro případ ústupu.

Ovšem blízkost Prahy se nakonec ukázala jako nepříliš výhodná, jelikož se mnozí důstojníci nedostavili k vojsku a raději trávili svůj čas v krčmách. Zásadním problémem se ovšem ukázaly peníze – nevyplacení žoldu stavovskému vojsku.

vlevo