Ústřední a Dohodové mocnosti

1115

1. světová válka se odehrávala na třech kontinentech: hlavní fronty byly v Evropě, dále se bojovalo v Asii, Africe a ve všech oceánech (hlavním bojištěm byl Atlantik). Ve válce zvítězila Dohoda (nejdůležitějšími členy byly Velká Británie, Francie, Rusko, USA) nad Ústředními mocnostmi (Německo, Rakousko – Uhersko, Turecko). Na mapě jsou státy Dohody zakresleny zeleně, Ústřední mocnosti oranžově a neutrální státy šedě.

vlevo