Na Františku

Kapitulní síň kláštera Na Františku.