Tankový vůz pancéřového vlaku

1329

Pancéřové vlaky se skládaly z bojové a zabezpečovací soupravy. Bojovou tvořil předsunutý dělový a současně velitelský vůz, tankové vozy, kulometný vůz a opancéřovaná lokomotiva umístěná obyčejně mezi tankovými vozy. Sestava se mohla podle potřeby měnit. Zabezpečovací (ubytovací) soupravu tvořily běžně používané železniční vozy a lokomotivy bez úprav. Na rozvětvené železniční síti povstaleckého území s množstvím tunelů umožňujících pasivní protileteckou obranu a s paralelně probíhajícími cestami se pancéřové vlaky osvědčily.

vlevo