Pravěké osídlení

t01

České země ležely v úzkém nezalesněném pásu mezi dvěma velkými ledovci. Četné jeskyně poskytovaly tehdejším obyvatelům vítanou ochranu. Byla tu dostatečná ložiska kamene pro výrobu nástrojů. Lidé žili v tlupách o 25 – 35 členech. Tlupa se pohybovala krajem, lovila živočichy a sbírala jedlé rostliny. Před šesti tisíci lety sem přišli obyvatelé z jihovýchodu a jejich hlavní obživa pocházela z pěstování rostlin a chovu dobytka. Vznikala stálá sídliště, lidí přibývalo. Člověk vyráběl zbraně, nástroje, hrnce, látky i ozdoby. Na přelomu našeho letopočtu zde žili Keltové.

vlevovpravo