Odkazy

Vlastík

Tyto stránky doplňují a rozšiřují výukový program VLASTÍK, který roku 2004 vydala firma Pachner Praha a distribuuje ho nejen na všechny základní školy v České republice. Internetové stránky slouží především k vyhledávání informací, ve výukovém programu najdeme nejen výukovou část, ale také propojení s procvičovacím a testovacím modulem a rozmanité didaktické hry. V tiskovém modulu, který program obsahuje, si učitelé mohou připravit pracovní listy k prověření znalostí žáků. Výukový program si můžete stáhnout zde.

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy jsou při probírání jednotlivých kapitol určeny přímo žákům. Doporučujeme, aby žáci při zjišťování konkrétních informací navzájem spolupracovali.

V pravěku – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Dávní Slované – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Ze starých pověstí – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Přemyslovský stát – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Vláda Lucemburků – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Husitské války – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Po husitských válkách – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Habsburkové na českém trůnu – pracovní listy – – – malý testík – – – metodika

České země – součást Rakouska – pracovní listy – – – malý testík – – – metodika

Století páry a elektřiny – pracovní listy – – – malý testík – – – metodika

První světová válka – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Československá republika – pracovní listy – – – malý testík – – – metodika

Druhá světová válka – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Obnovené Československo – pracovní listy – – – malý testík – – – metodika

Návrat k demokracii – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Další historické testíky

Své znalosti starší i novější historie si můžete otestovat: starší dějiny – novější dějiny. Dále si můžete zkusit doplňovačky: starší dějiny a novější dějiny. Vyzkoušet můžete i historické devítky: starší dějiny a novější dějiny.

Historické obrazy ze starších dějin

Obrazy malířů z konce 18. a počátku 19. století k přiblížení konkrétního historického učiva jsme sestavili do jednotlivých časových etap. Obrazy využijeme k prezentaci konkrétních dějů a událostí, můžeme je využít ke spojení s českým jazykem například k popisu, ve výtvarné výchově k napodobení ilustrace historické scény jinak.