Odkazy

Vlastík

Tyto stránky doplňují a rozšiřují výukový program VLASTÍK, který roku 2004 vydala firma Pachner Praha a distribuuje ho nejen na všechny základní školy v České republice. Internetové stránky slouží především k vyhledávání informací, ve výukovém programu najdeme nejen výukovou část, ale také propojení s procvičovacím a testovacím modulem a rozmanité didaktické hry. V tiskovém modulu, který program obsahuje, si učitelé mohou připravit pracovní listy k prověření znalostí žáků. Více informací a možnost objednání získáte na stránkách vydavatele.

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy jsou při probírání jednotlivých kapitol určeny přímo žákům. Doporučujeme, aby žáci při zjišťování konkrétních informací navzájem spolupracovali.

V pravěku – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Dávní Slované – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Ze starých pověstí – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Přemyslovský stát – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Vláda Lucemburků – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Husitské války – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Po husitských válkách – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Habsburkové na českém trůnu – pracovní listy – – – malý testík – – – metodika

České země – součást Rakouska – pracovní listy – – – malý testík – – – metodika

Století páry a elektřiny – pracovní listy – – – malý testík – – – metodika

První světová válka – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Československá republika – pracovní listy – – – malý testík – – – metodika

Druhá světová válka – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Obnovené Československo – pracovní listy – – – malý testík – – – metodika

Návrat k demokracii – pracovní listy – – – malý testík k ověření znalostí – – – metodika

Další historické testíky

Své znalosti starší i novější historie si můžete otestovat: starší dějiny – novější dějiny. Dále si můžete zkusit doplňovačky: starší dějiny a novější dějiny. Vyzkoušet můžete i historické devítky: starší dějiny a novější dějiny.

Historické obrazy ze starších dějin

Obrazy malířů z konce 18. a počátku 19. století k přiblížení konkrétního historického učiva jsme sestavili do jednotlivých časových etap. Obrazy využijeme k prezentaci konkrétních dějů a událostí, můžeme je využít ke spojení s českým jazykem například k popisu, ve výtvarné výchově k napodobení ilustrace historické scény jinak.